Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Η Εταιρεία

Η Project4 παρέχει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Υπουργεία |Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | Οργανισμοί του Δημοσίου

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρειες | Δήμοι | Αναπτυξιακές Εταιρείες | Δημοτικές Επιχειρήσεις

«ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»

Πανεπιστήμια | Ερευνητικά Κέντρα |Ιδρύματα | Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί | Επιμελητήρια

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Εταιρείες προβολής και δημοσιότητας |Τεχνικές Εταιρείες | Εταιρείες Μελετών | Start-ups

Project4 Office