Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της Project4 είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Με βάση αυτές τις αρχές αποτελεί στρατηγική επιλογή η Ομάδα της Project4 να διακρίνεται από ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες κάθε ξεχωριστού έργου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η μέγιστη αποδοτικότητα στην υλοποίηση και η μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας προς τους πελάτες μας. 

Η κεντρική Ομάδα της Project4 αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς στους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Εδαφικής Συνεργασίας, της Τεχνικής Υποστήριξης και της Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, με

  • υπερ-δεκαετή επαγγελματική εμπειρία,
  • πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στους τομείς των Υπηρεσιών που παρέχονται,
  • αθροιστική συμμετοχή σε περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς την Κεντρική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον «Τρίτο Τομέα» και άλλες εταιρείες.
  •  

Παράλληλα, η Project4 διατηρεί μια ευρεία βάση συνεργατών και εμπειρογνωμόνων άμεσα διαθέσιμη για την κάλυψη εστιασμένων αναγκών και παροχή εξειδικευμένης γνώσης, πάντα υπό την καθοδήγηση της κεντρικής Ομάδας.