Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Project4 προσφέρονται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς στους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Εδαφικής Συνεργασίας και της Τεχνικής Υποστήριξης, σε συμμόρφωση με τα Σύστηματα Ποιότητας ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000:2015

4_new
5_new
2_new