Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Υπηρεσίες Εδαφικής Συνεργασίας

  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Εδαφικής Συνεργασίας
  • Αναζήτηση και Συγκρότηση Εταιρικών Σχημάτων
  • Προβολή και Δημοσιότητα