Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Σχεδίων
 • Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Ακινήτων
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων
 • Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτιστικής Προβολής
 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Σχεδίων για την Απασχόληση
 • Δράσεις για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Τοπικών Κοινοτήτων
 • Σχεδιασμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Τοπικά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέων
 • Μελέτες Χωροθέτησης και Ίδρυσης Επιχειρηματικών και Γεωθερμικών Πάρκων