Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

  • Διαμόρφωση Προτάσεων Έργων
  • Προετοιμασία Φακέλου Έργου
  • Θεσμική και Τεχνική  Ωρίμανση Έργων
  • Αναζήτηση Χρηματοδοτικών Πηγών και Επενδυτών
  • Υποστήριξη Διαδικασιών Σχημάτων ΣΔΙΤ
  • Εκτίμηση και Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας
  • Εξειδίκευση και Υποστήριξη Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχεδίων
  • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας
  • Συστήματα Μέτρησης Αποδοτικότητας και Διοίκησης μέσω Στόχων
  • Εκπαίδευση Στελεχών